บัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม  

เมื่อนานมาแล้ว ในปี 2538 น้ำท่วมประเทศไทย ผมจึง ได้เขียนหนังสือ ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง เล่มที่ 3 เรื่อง บ้านหลังน้ำท่วม โดยมีเป้าหมายในการให้คนที่มีความทุกข์ จากการถูกน้ำท่วม ทราบแนวทางในการปรับปรุงบ้านของตนเองมาถึงวันนี้ คนไทยทั้งหลายเข้าใจเรื่องน้ำท่วมมากขึ้น ศึกษาข่าวสารบนความไม่ประมาทมากขึ้น และเริ่มมีการ “เตรียมตัว” เพื่อจัดเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนที่น้ำจะมา จึงขอเขียนบันทึก บัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม” แบบสันกระชับนี้ขึ้น ซึ่งหวัง ว่าคงจะพอมีประโยชน์ โดยขอให้หลับตาแล้วนึกภาพถึงว่าเรากําลัง “เตรียมเมืองรับศึกสงคราม”
GClub